THE BASIC PRINCIPLES OF 新樓盤

The Basic Principles Of 新樓盤

The Basic Principles Of 新樓盤

Blog Article

上門睇樓,屋外公用設施同樣需要注意,因入住後會影響自己。若果單位鄰近電梯房,嘈音會較多,因電梯經常上落。若果單位鄰近垃圾房,就會有衛生問題。

通常我們教客人要觀察的第一件事就係睇睇究竟上手業主有無改動過間隔。客人可以向代理查詢屋宇署批准的建築圖則做對比,從而確認該單位如有改動間隔或遷建會否違反建築物條例,簡稱潛建。

客人申請按揭時,當然想揀最低利息及最高按揭回贈的offer。不過,除了利息及回贈外,銀行審批按揭時還有很多鮮為人知的規矩。若不了解,輕則需要重新遞交文件向其他銀行申請,嚴重則影響按揭審批時間,導致趕不上成交日期,需要撻訂。例如:花旗銀行利息低回贈高,但不接受村屋或居屋按揭申請。

首先,必須要多睇不同地區,不同的地區,有不同的生態,有不同的客源、優點、缺點,也有不同升值空間。

建議業主可揭開假天花蓋,配合電筒檢查清楚「天花頂部」有沒有水漬、生鏽、甚至剝落情況;亦可以利用長形鏡反射轉角位!

: 願望, 黃少祺, 江宏恩, 霍正奇, here 江祖平, 廖苡喬, 劉曉憶 讀者迴響

牆身滲水是舊樓其中一個最麻煩的問題,在近冷氣機位及窗戶附近的牆身特別常見,要花費不少金錢及時間解決,故有慳皮業主會用特別深色的油漆遮蓋滲水位置。

開大水喉測試廚房及浴室的去水情況及速度,按冲廁手掣測試廁所的去水情況及速度。

其中一個化妝樓會伏位竟然是電掣?部分業主會用大型傢俬遮蓋電掣位,原因可能是電掣位沒有接駁電線。由於重新接駁電線系統是非常複雜的工程,所以這也要必需要檢查的部分。

參觀單位時,應檢查水龍頭及沖廁,看看水喉有無問題,因為水喉壞了,維修成本是很高。

根據《地產代理常規(一般責任及香港住宅物業)規例》,代理在帶客人睇樓前,已需要簽署「地產代理協議」,俗稱「睇樓紙」。其主要目的在於保障地產代理,同時亦是法律所需。

如果假天花架是新做,便有機會出現問題,因為一般天花剝落,滲水等問題,都會做假天花遮蓋,甚或有假天花上放擺個盆,原來是樓上漏水。

急讓實盤 -全海景-可泊兩車-品味靚裝修-大花園+天台 大埔海濱 海景獨立屋

另外值得留意如果你簽署了「睇樓紙」,之後你的直系親屬透過其他方式在限期內購入單位,亦有機會需要支付原本經紀代理佣金。

Report this page